Woodovo světlo[Podle R. W. Wooda], černé světlo – zřídka užívané názvy pro ultrafialové záření s vlnovou délkou 366 nm. Zdrojem je rtuťová výbojka s vhodným (Woodovým) filtrem. Woodovo světlo má fotochemické a luminiscenční účinky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2006
Autor: -red-