optické zářeníElektromagnetické záření s vlnovou délkou cca 1 nm – 1 mm, tj. zahrnující měkké rentgenové, ultrafialové, viditelné a infračervené záření. Viz také optika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: