infračervené paprskyFyzika
Infračervené záření – elektromagnetické záření, jehož monochromatické složky mají delší vlnovou délku než viditelné záření (asi 780 nm), ale kratší než zhruba 1 mm. Projevují se tepelnými účinky (například vytápění), částečně pronikají mlhou (infrafotografie), lze je použít k nočnímu pozorování (například převedením na viditelné světlo). Z meteorologického hlediska jsou významné infračervené paprsky vlnových délek od 0,78 do asi 5 μm (představují přibližně polovinu slunečního záření dopadajícího na zemský povrch), naproti tomu zemský povrch a atmosféra vyzařují v oboru vlnových délek o desítkách až stovkách μm. Viz také skleníkový jev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 3. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: infračervená astronomie, infračervené sušení, optické záření, pyroelektřina, sálání.