Ústřední vedení odboje domácíhoVojenství

ÚVOD – ústřední orgán nekomunistického protifašistického odboje v českých zemích za 2. světové války, vytvořený začátkem roku 1940 na základě dohody tří nejvýznamnějších organizací nekomunistického odboje: Politického ústředí, Obrany národa a Petičního výboru „Věrni zůstaneme“. Každá z těchto organizací měla v ÚVOD dva své zástupce; personální složení se přitom v důsledku zásahů gestapa měnilo. K představitelům ÚVOD postupně patřili: A. Pešl, V. Holý, V. Krajina (za Politické ústředí); J. Churavý, J. Balabán, V. Morávek, J. Mašín (za Obranu národa); F. Andršt, K. Bondy a V. Jankovec (za PVVZ). Hlavní úkol ÚVOD spočíval v koordinaci ilegální činnosti jednotlivých odbojových organizací a vypracování společného programu nekom. odboje. Od jara 1940 do září 1941 organizovalo ÚVOD rozsáhlou zpravodajskou činnost ve prospěch západních velmocí, od léta 1940 zčásti i ve prospěch SSSR, s jehož pražským konzulátem udržovalo ilegální kontakty. V létě 1941 v něm zesílily integrační tendence, směřující k vytvoření jednotné organizace nekomunistického odboje; současně byla zahájena jednáni mezi ÚVOD a II. ilegálním ústředním vedením KSČ, jejichž výsledkem bylo založení Ústředního národního revolučního výboru v září 1941. – Po Heydrichově příchodu do Prahy na podzim 1941 došlo k postupné likvidaci ÚVOD gestapem; zbytky jeho odbojových síti byly pak likvidovány v průběhu roku 1942, poslední představitel (V. Krajina) zatčen 31.1.1943.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 2. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Pešl, čs. odboj za druhé světové války, Jiří Hejda, Petiční výbor "Věrni zůstaneme", Politické ústředí, Ústřední národně revoluční výbor.

Reklama: