Obrana národaON – historie, organizace nekomunistického protifašistického odboje v českých zemích za 2. světové války, byla založena v 2. polovině března 1939 částí generality a vyššího důstojnického sboru bývalé československé armády (dobudovaná v létě 1939). Tvořili ji především bývalí aktivní důstojníci a poddůstojníci, legionáři, příslušníci policie, četnictva a finanční stráže. Orientovala se na přípravu ozbrojených akcí a popřípadě povstání proti okupantům v případě válečné porážky Německa, vyvíjela zpravodajskou činnost (spojení se zahraničním odbojem), organizovala přechody českých vojáků a odbojových pracovníků do ciziny a řídila ukrývání československé vojenské výzbroje, jež měla být vydána okupantům. V jejím rámci působila též zvláštní zpravodajsko-diverzní skupina J. Balabána, J. Mašína a V. Morávka. Měla úzké spojení s ilegální organizací kolem časopisu V boj. Na Moravě byly do ní zapojeny i civilní, zejména sokolské odbojové skupiny. Od roku 1940 byla součástí ÚVOD. V čele ON stál nejprve generál J. Bílý, později generál B. Homola. K jejím čelným představitelům patřili dále generálové H. Vojta, S. Ingr, B. Všetička, V. Luža, B. Neumann, O. Svátek. ON byla budována jako armáda v podzemí podle vojenského organizačního schématu, což umožnilo gestapu záhy odhalit její ilegální síť. Během roku 1940 byla značně postižena zatčením řady vedoucích činitelů (části se podařilo uprchnout do ciziny). V roce 1942 byla gestapem prakticky rozbita. Zůstaly z ní jen menší izolované skupiny (například skupina generála V. Luži na Moravě), jež se pak aktivizovaly zejména v závěrečném období 2. světové války.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Slavík, Bedřich Neumann, československý odboj za druhé světové války, Josef Mašín, Petiční výbor "Věrni zůstaneme", V boj, Václav Morávek.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: