V bojhistorie, český ilegální časopis vydávaný v počátečním období nacistické okupace. Nejvýznamnější list českého nekomunistického protifašistického odboje. Začal vycházet v květnu 1939, jeho redakci a kolportáž zajišíovala ilegální skupina Družstvo v prvním sledu, složená z aktivistů bývalého Svazu československých záložníků (vesměs bývalých legionářů) a udrcující úzké kontakty s Obranou národa i s Politickým ústředím a PVVZ. Od května do listopadu roku 1939 vycházel ve značném nákladu (až 7 tisíc výtisků) a měl i své venkovské mutace. Čelil dezinformacím nacistického a protektorátního tisku a přinášel původní články a komentáře k vnitropolitickým i mezinárodním událostem. Ke spolupracovníkům listu patřili mnozí významní novináři (Z. Bořek-Dohalský), básníci (přispíval sem mj. F. Halas) a výtvarní umělci (V. Preissig a M. Marešová). V listopadu 1939 bylo Družstvo v prvním sledu likvidováno gestapem, ve vydáváni časopisu V boj pak pokračovaly nezávisle na sobě dvě různé odbojové skupiny (tj. pod stejným názvem paralelně vycházely dva ilegální časopisy): tzv. spořilovská skupina, vedená I. Bernáškovou a V. Preissigem, a skupina důstojníků z Obrany národa. V září 1940 byla spořilovská skupina rozbita gestapem a krátce poté přestal vycházet i její časopis (poslední číslo vyšlo na přelomu let 1940-1941). Časopis V boj vydávaný Obranou národa vycházel až do podzimu 1941 jako mluvčí Ústředního vedení odboje domácího.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: