Politické ústředíPÚ – řídící politické centrum nekomunistického protifašistického odboje v českých zemích v letech 1939-1940, vytvořené postupně v prvních měsících okupace ze zástupců všech bývalých koaličních politických stran předmnichovské republiky. Orientovalo se na obnov demokracie ČSR, udržovalo kontakty s tvořícím se zahraničním odbojovým centrem kolem E. Beneše a vyvíjelo zpravodajskou činnost. V čele PÚ stál P. Šámal, tajemníkem byl V. Klecanda, k vedoucím činitelům patřili L. Rašín, J. Nečas, F. Richter, F. Hála, L. Feierabend, V. Klíma, P. Drtina, vojenský odboj zde zastupoval generál B. Neumann. Na přelomu let 1939-1940 proniklo do sítě PÚ gestapo, někteří představitelé PÚ byli zatčeni (Šámal, Rašín), jiným se podařilo odejít do zahraničí (Nečas, Klecanda, Drtina), zbytek PÚ pokračoval v činnosti v rámci ÚVOD.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Procházka, Bedřich Neumann, československý odboj za druhé světové války, Ferdinand Richter, František Hála, Jiří Hejda, Zdeněk Peška.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: