Ústřední národně revoluční výborÚNRV – první pokus o vytvoření společného politického i vojenského centra komunistického a nekomunistického odboje v českých zemích za 2.světové války. Ustaven v září 1941 po předchozích jednáních zástupců II. ilegálního ústředního vedení KSČ s představiteli ÚVOD; základem dohody obou směrů odboje se přitom stala linie KSČ, zdůrazňující myšlenku aktivního boje za obnovení republiky, o jejímž poválečném uspořádání rozhodne lid po osvobození. Ústřední národně revoluční výbor nestačil rozvinout svou činnost, neboť záhy po jeho ustavení bylo nacisty prakticky likvidováno ÚVOD (podzim 1941) a na jaře 1942 i II. ilegální ústřední vedení KSČ.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: