TrojspolekPolitologie / Vojenství
Vojensko-politický blok Německa, Rakousko-Uherska a Itálie, vytvořený v letech 1879–1882. Jeho základem byla rakousko-uhersko-německá spojenecká smlouva z roku 1879 (Dvojspolek), namířená zejména proti rozšiřování ruského vlivu na Balkáně a Předním východě. Na tuto smlouvu navázaly v roce 1882 smlouvy rakousko-uhersko-italské a německo-italské, namířené především proti Francii. Členské státy Trojspolku se zavázaly, že nepřistoupí k žádným dohodám namířeným proti některému z nich a že si poskytnou vzájemnou vojenskou pomoc v případě napadení kteréhokoliv z nich jinou mocností. Itálie, finančně závislá na Velké Británii a lehce napadnutelná britským loďstvem, si ovšem vymínila zproštění tohoto závazku v případě, že by útočníkem byla Velká Británie. Smlouvy, na nichž byl Trojspolek založen, byly obnoveny v letech 1887, 1891, 1902 a 1912. Vedoucí postavení v Trojspolku mělo Německo, usilující o nové rozdělení světa, o získání kolonií, nových zdrojů surovin a odbytišt a střetávající se zejména se zájmy hlavně koloniální velmoci Velké Británie. Jako protiváha Trojspolku byla roku 1891 vytvořena francouzsko-ruská spojenecká koalice a v letech 1904–1907 aliance Velké Británie, Ruska a Francie – Dohoda. Po vypuknutí první světové války vyhlásila Itálie neutralitu, roku 1915 však přešla na stranu Dohody a vypověděla válku svým bývalým spojencům Německu a Rakousko-Uhersku (tzv. centrálním mocnostem). Trojspolek se tak definitivně rozpadl. V důsledku vstupu Turecka (roku 1914) a Bulharska (v roce 1915) do války na straně centrálních mocností se současně zformoval nový vojensko-politický blok – Čtyřspolek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonio Rudini, Antonio Salandra, Čtyřspolek, Dohoda, druhá balkánská válka, první světová válka, rusko-britské smlouvy, středomořské dohody, Vilém II..