Trasymachos z ChalkedónuAntické Řecko
Z Chalkedónu, řecký filozof z konce 5. století př.n.l., Protágorův stoupenec, sofista, hlasatel práva silnějšího. Byl známým rétorem a autorem řady spisů z této oblasti: Megalé techné rétorikéVelké umění řečnické), Démegorikos (Řeči k lidu). Jeho řečnický styl byl opakem stylu Gorgiova, působil na Sokrata a Platóna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: