PrótagorásBiografie / Antické Řecko
*kolem 490 – †kolem 420 př.n.l., řecký filozof-sofista, ideolog otrokářské demokracie. Vládu, na níž se účastní všichni občané, považoval Prótagorás za nejpřirozenější společenské zřízení. Působil v Athénách, odkud byl vypovězen za protináboženské názory, jeho spis O bozích spálen. Autor známého výroku „Člověk je mírou všech věcí“.

Datum vytvoření: 23. 8. 2006
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Prodikos z Kea, Trasymachos z Chalkedónu.