TransvaalAfrika
[Transvál], historický název provincie na severovýchodě Jihoafrické republiky o rozloze 262499 km2, s provinčním městem Pretoria. V Transvaalu leží bantustany Gazankulu, Kangwane, Kwandebele Lebowa, Bophuthatswana a Venda. Území Transvaalu bylo původně osídleno bantuskými kmeny, začátkem 19. století okupovali jižní část Transvaalu Matabelové. Od roku 1835 pronikali do země přes řeku Vaal vlny búrských vystěhovalců z Kapska (tzv. Velký trek). Po tuhých bojích zatlačili Búrové Matabely na sever od řeky Limpopo, jednotlivé búrské rodiny uchvacovaly rozsáhlé pozemky (v průměru 3000 ha) a zotročovaly domorodé obyvatele pro práci na těchto latifundiích. Na území Transvaalu vznikly původně čtyři nezávislé búrské republiky neoficiálně zvané Transvaal. (Zoutpansberg, Lydenburg, Utrecht a Potchefstrom), které se roku 1856 sjednotily v Jihoafrickou republiku. Občanská práva v této republice měli pouze Evropané, volební právo pouze věřící holandské reformované církve. Prvním prezidentem se stal M. W. Pretorius. Transvaal, odříznutý Brity od moře, zpočátku hospodářsky stagnoval, objevy velkých nalezišť zlata v letech 1867 a 1877 však vytvořily předpoklady pro hospodářský rozvoj. V souvislosti s objevy zlata a s přílivem dalších vystěhovalců zesílily i britské snahy o anexi Transvaalu. Roku 1876 utrpěli Búrové porážku v boji se zulskými kmeny. Toho využila Velká Británie a roku 1877 Transvaal anektovala. Roku 1880 však Búrové rozpoutali rozsáhlé povstání a v řadě bitev 1880–1881 porazili britská vojska. V srpnu 1881 byla Velká Británie nucena uzavřít s představiteli Búrů smlouvu, jíž uznávala samostatnost Transvaalu. Napětí mezi Velkou Británií a Transvaalem, jehož prezidentem se 1883 stal protibritsky orientovaný P. S. Krüger, však přetrvávalo a zesílilo opět po objevu dalších rozsáhlých nalezišť zlata v roce 1886, který přinesl búrské republice mimořádnou hospodářskou konjunkturu. Do Transvaalu pronikal britský, ale též německý kapitál a země se stávala předmětem zájmu britské a německé imperialistické expanze. Ve 2. polovině 90. let vystupňovala Rhodesova Britská jihoafrická společnost snahy o ovládnutí Transvaalu. Roku 1896 došlo pod vedením Rhodesova agenta L. H. S. Jamesona k ozbrojenému vpádu do Transvaalu, který však byl Búry úspěšně odražen. V roce 1897 uzavřel Transvaal spojenectví s Oraňskem a spolu s ním zahájil 1899 ozbrojený boj proti Britské agresi. Anglo-búrská válka v letech 1899–1902 skončila porážkou búrských vojsk a britskou anexí Transvaalu i Oraňska. V letech 1902–1910 byl Transvaal jednou z britských jihoafrických kolonií, roku 1910 se stal jednou z provincií Jihoafrické unie, od roku 1961 je součástí Jihoafriceké republiky. V letech 1924–1949 byly na různých místech Transvaalu nalezeny kostrové pozůstatky australopitéků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Afrikánci, Cecil John Rhodes, Jihoafrická republika, Krugersdorp, Krügerův národní park, Leander Starr Jameson, Martinus Theunis Steyn, Martinus Wessels Pretorius, matabelský stát, Moselekatse Mzilikazi, Oraňsko, Paulus Stephanus Krüger, první búrská válka, Svazijsko, Vaal, Venda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: