Jihoafrická republika

MapaStáty / Afrika / V Africe

Stát v Africe.
Rozloha: 1223201 km2.
Počet obyvatel: 42835 tisíc v roce 1998..
Hustota zalidnění: 35 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): republika (1910).
Správní členění: 9 provincií.
Hlavní města: Pretoria 526 tisíc a Cape Town 855 tisíc obyvatel.
Jiná města (tisíce obyvatel): Johannesburg 1916, Durban 716, Soweto 597, Port Elizabeth 303, Umlazi 299.
Nejvyšší hora: Njesuthi 3446 m.
Významné řeky: Orange 1860 km, Limpopo 1600 km, Vaal 1160 km.
Hlavní etnické skupiny: Afričané 76% (z toho Zulové 22%, Xhosové 18%, Pediové 9%,.
Sothové 7%), běloši 13%, míšenci 9%.
Průměrný přírůstek obyvatel: 1,9% (1991-96).
Úřední jazyky: afrikaans, angličtina.
Gramotnost: 82%.
Náboženství: křesťané 68%, animisté 29%, hinduisté, muslimové.
Měna: 1 rond (ZAR) = 100 centů.
Hospodářství: vyspělý průmysl, zemědělství, významná těžba nerostů.
HNP na 1 obyvatele: 3520 USD.

Původním obyvatelstvem dnešní Jihoafrické republiky byli Sanové, Khoinové a bantuské kmeny. Roku 1488 pobřeží objevili Portugalci, kolonizaci zahájili Nizozemci v roce 1652. Za napoleonských válek se do oblasti dostali Britové, roku 1815 získali celé Kapsko. Potomci nizozemských kolonistů (Búrové) ustupovali pod britským tlakem do vnitrozemí. Zde založili Transvaal a Oranžský svobodný stát, jejichž nezávislost uznali i Britové. Po objevení nalezišť diamantů došlo na přelomu 19. a 20. století k búrským válkám, po nichž se oba státy staly britskými koloniemi. V roce 1910 Britové spojili Kapsko, Natal, Transvaal a Oranžský svobodný stát do Jihoafrické unie. Roku 1948 zde byl oficiálně zaveden režim apartheidu (oddělení ras), který vedl k potlačování práv černošského obyvatelstva. Kritika ze strany členských zemí britského Společenství vedla Jihoafrickou unii k vyhlášení republiky (JAR) a vystoupení ze Společenství v roce 1961. Stále intenzivnější rasistická politika vedla k vlně odporu v zemi i v zahraničí, JAR se dostala do mezinárodní izolace. V 90. letech byly hlavní segregační zákony odstraněny, referendum z roku 1992 schválilo ukončení vlády bělošské menšiny. V roce 1994 se konaly první multirasové volby, vítězem se stal Africký národní kongres vedený Nelsonem Mandelou.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: Albert John, bantustan, Bečuánci, Bethlehem, Bloemfontein, Britská jižní Afrika, Ciskei, Dračí hory, Durban, East London, Indický národní kongres Jižní Afriky, Jihoafrická unie, Kapsko, Khoinové, Krokodýlí řeka, Krugersdorp, Krügerův národní park, Kwazulu, Mapungubwe, Natal, Nicolaas Diederichs, Oraňsko, Pieter Willem Botha, Pietermaritzburg, Port Elizabeth, rezervace, Střelkový mys, Swartkrans, Thabo Mbeki, Transkei, Umtata, Vaal, Venda, Vendové, Walvis Bay, Welkom, Zulové.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: