první búrská válkaOzbrojený konflikt mezi Velkou Británií a jihoafrickou búrskou republikou Transvaal (1880–1881). Roku 1877 Británie vyhlásila anexi búrského státu Transvaal (tehdy pojmenovaného Jihoafrická republika). V roce 1880 britská vláda v čele s Williamem Gladstonem opět odmítla zemi vrátit samostatnost. Búrové vedení Paulem Krügerem, Petrusem Joubertem a Andriesem Pretoriem se poté rozhodli, že nezávislost lze získat pouze ve válce. Přestože stáli proti početně mnohem silnější britské armádě, v řadě bitev nepřítele porazili. V únoru 1881 Búrové zvítězili i v rozhodující bitvě u hory Majuba, během níž padl velitel britských jihoafrických jednotek generál George Pomeroy-Collery. V březnu byla uzavřena Pretorijská konvence, která položila základy pro křehký mír. Británie na jejím základě akceptovala búrskou samosprávu. Paul Krüger byl roku 1883 zvolen prezidentem Transvaalu. V roce 1895 britští kolonisté Leander Starr Jameson a Cecil Rhodes uskutečnili z vlastního popudu ozbrojený vpád do země s cílem svrhnout Krügerovu vládu. Útočníci byli Búry zajati a předáni britské vládě, roku 1896 se búrské republiky Transvaal a Oranžský svobodný stát spojily a vytvořily obranný pakt. Protibritská politika Búrů a britské snahy chránit své obchodní zájmy vedly ke druhé búrské válce (1899–1902).

Datum vytvoření: 14. 6. 2007
Datum aktualizace: 27. 9. 2007
Autor: mim

Odkazující hesla: druhá búrská válka, Pretorijská konvence.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: