latifundie[Latyfundyje, latina], rozsáhlé plochy zemědělské půdy v soukromém vlastnictví, které vznikaly již v římském impériu zabíráním rolnické a státní půdy (ager publicus) privilegovanými příslušníky vládnoucí třídy; levná výroba na latifundiích, využívající převážně otrockou práci, ničila svobodné drobné výrobce. Latifundie existovaly i za feudalismu (rozvoj šlechtických a církevních dominií zejména v období druhého nevolnictví).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: bratři Gracchové, feudalismus, otrokářská společnost, povstání praieirů, Transvaal.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: