otroctvíPostavení jednotlivce, který je předmětem vlastnictví nebo jiného podobného vztahu podřízenosti vůči jiné osobě. Otroctví, obchod s otroky a praxe podobná otroctví jsou mezinárodním právem zakázány, zejména Úmluvou o otroctví z roku 1926 a Dodatkovou úmluvou o otroctví z roku 1956, která rozšířila zákaz na otroctví pro dluhy, nevolnictví, prodej nebo dědění žen anebo vykořisťování mladistvých a jejich práce. Státy se v těchto úmluvách zavázaly, že budou spolupracovat při odstraňování všech forem otroctví.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 3. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: americká revoluce, Henry Clay, latifundie, Liberator, otrokářství, Petr V., renta feudální.

Reklama: