Taškent

MapaMěsta a obce / Hlavní města
Hlavní město Uzbekistánu, středisko Taškentské oblasti, v údolí Čirčiku, 2 miliony obyvatel (2005). Průmysl strojírenský (zemědělský, textilní ), letecký, textilní, papírenský, chemický, potravinářský. Dopravní křižovatka, mezinárodní letiště, metro. Kulturní středisko Střední Asie. Univerzita a jiné vysoké školy, devět divadel, muzea. Památky pravěkého osídlení, ze 4.–5. století pocházejí první písemné zmínky, v 6. století součást turkického kaganátu, v 8.–9. století se nazýval Binket a byl střediskem oblasti Čač, začátkem 8. století dobyt Araby, od 9. století součást řady feudálních státních útvarů. V 11. století poprvé připomínán pod dnešním názvem. Začátkem 13. století dobyt chorezemským chánem a roku 1214 zničen, obyvatelstvo přesídleno, ve 14. století dobyt Tímúrem a vybudována jedna z největších pevností Tímúrovy říše. Ve 2. polovině 16. století připojen k bucharskému chanátu, v 17.–18. století obsazen Kazachy a Kalmyky a roku 1809 se stal součástí kokandského chanátu, roku 1865 začleněn do ruského impéria. Roku 1918 se stal hlavním městem Turkestánské republiky, od roku 1924 součást Uzbecké republiky a od roku 1930 její hlavní město. 4.–10.1.1966 se v Taškentu konala konference za účasti představitelů Indie, Pákistánu a Ruska, která přispěla k řešení indický-pákistánského vojenského konfliktu. Viz také kašmírská otázka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kašmírská otázka, Taškentská oblast, uzbecká kinematografie, uzbecké výtvarné umění.
Reklama: