sunnité[Arabština], muslimové, kteří jsou stoupenci ortodoxní (pravověrné) islámské nauky, která je založena na koránu a tradici (sunna), tak jak je vyložena v příbězích o činech a výrocích proroka Muhammada (hadíth). Při určování hlavy všech muslimů se sunnité formálně opírají o souhlas celé islámské obce (na rozdíl od šíitů). Sunnismus se zformoval v 7. až 9. století (Mu'ávija), udržely se mj. čtyři nábožensko-právní školy. Naprostá většina muslimů jsou sunnité, jejich posvátnými a poutními městy jsou Mekka a Medína.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Arabové, Fátimovci, hanbalovci, Iráčané, irácko-íránská válka, Júsuf ibn Ajjúb Sálah ad-Dín, Kazaši, Kurdové, Kyrgyzové, Libanonci, mulla, Núbijci, právní systémy, Tádžikové, Tataři, Tunisané, zajdovci.

Reklama: