stylistika[Stylistyka], nauka o stylu (slohu) v různých oblastech lidské činnosti, zvláště jazykového vyjadřování a umělecké tvorby. Stylistika jazyková (lingvostylistika), nauka o jazykovém stylu a jeho druzích, zkoumající zákonitosti výběru jazykových prostředků a jejich uspořádání v jazykových projevech se zřetelem ke stylovým typům. Její teoretické i praktické zásady byly formulovány ve starověku v rámci rétoriky a poetiky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: jazykověda, rétorika, styl jazykový.

Reklama: