styl jazykovýJazykověda
Jednotný způsob výběru a uspořádání jazykových (a tematických) prostředků v mluveném a psaném projevu. – Podle stupně zobecnění se rozlišuje styl jednotlivého projevu, autora, směru, epochy. – Jazykový styl je závislý na tzv. stylotvorných činitelích, a to individuálních, které vyplývají z psychických, jazykových a stylizačních schopností, ze stupně vzdělání, věkového a společenského zařazení autora (autorský styl), a nadindividuálních (prostředí a funkce sdělování, stupeň připravenosti projevu, mluvená či psaná forma, zřetel k adresátovi). Podle funkce projevu vymezovány tzv. funkční styly: hovorový, odborný, publicistický, popřípadě další (básnický). Studiem jazykových stylů se zabývá stylistika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: publicistický styl jazyka, styl.

Reklama: