strojZařízení přeměňující jeden druh energie v jiný; nahrazuje, usnadňuje, zrychluje, popřípadě zpřesňuje lidskou práci. Stroje se dělí na: a) stroje hnací – motory, u nichž se jeden druh energie mění na jiný. Nejrozšířenější jsou motory tepelné (parní a plynové turbíny, spalovací motory), hydraulické (vodní turbíny) a elektrické (elektromotory a generátory); b) stroje hnané-pracovní, do nichž se přivádí energie, aby konala užitečnou práci. Skládají se zpravidla z mechanismu hnacího, převodového, pracovního a z části řídicí. Patří sem zejména stroje výrobní (strojírenské, zemědělské, stavitelské, potravinářské), stroje dopravní (čerpadla, výtahy, dopravní prostředky); c) stroje měřicí a zkušební (pomocné prostředky) k zjišťování a registraci nejrůznějších fyzikálních veličin a vlastností; d) stroje na sběr, přenos a zpracování informací (počítače); e) stroje válečné. Vývoj směřuje k sestavování strojů složených a automatizovaných (roboty). Zatímco v minulosti byly stroje výhradně mechanické, dnes jejich nedílnou významnou částí je ovládací a řídící (zpravidla elektronické) příslušenství. Viz také číslicové řízení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: brzdění.

Reklama: