počítačVýpočetní technika, univerzálně programovatelný automat, který automaticky zpracovává dle předem připraveného postupu (tzv. programu) uloženého ve své paměti, číslicovou informaci (data ve formě čísel) vyjádřenou diskrétně nespojitým číslicovým signálem, nejčastěji dvouhodnotovým (0,1). Z historického hlediska se počítače rozdělují do několika vývojových etap (tzv. generací). Každá generace je charakterizována určitými typickými rysy v oblasti technologie, struktury počítače, programového vybavení a využívání počítače. 0. generace – počítače mechanické a reléové – 40. léta 20. století. Již v roce 1936 začal Konrad Zuse sestrojovat počítač Z1. V roce 1943 byl představen reléový počítač MARK 1 sestrojený za podpory firmy IBM. 1. generace – počítače elektronkové – 40. až 50. léta 20. století. Počítače této generace jsou charakteristické velmi jednoduchou strukturou, byly bez operačního systému, programování probíhalo ve strojovém kódu, zpracovávaly vždy pouze jeden program. Prvním sériově vyráběným počítačem se stal UNIVAC, který byl dodáván od roku 1951. 2. generace – počítače tranzistorové – 50. až 60. léta 20. století. Tranzistory, rychlejší a spolehlivější než elektronky, přispěly ke snížení rozměrů počítače a umožnily podstatně zvýšit počet logických obvodů počítače, v důsledku čehož vzrostla rychlost počítače, kapacita hlavní paměti a změnila se jeho struktura. Počítače 2. generace již využívají operační systém, programuje se ve vyšších programovacích jazycích. 3. generace – počítače s integrovanými obvody – 60. až 70. léta 20 století. Jako stavební prvky byly použity integrované obvody, což vedlo k dalšímu zvýšení rychlosti, kapacity hlavní paměti, snížení ceny, rozměrů a příkonu. Výrazně se zvětšila složitost procesoru počítače. Začaly se používat terminály (klávesnice a monitor na stole uživatele spojené se sálovým počítačem) a zařízení pro dálkový přenos dat. 4. generace – počítače s velmi velkou hustotou integrace. První mikroprocesor byl vyvinut v roce 1971, technologie polovodičových obvodů umožnily zkonstruovat první osobní počítač – PC (personal computer). V roce 1983 představila firma IBM model IBM PC/XT, o rok později v srpnu pak PC/AT. Od tohoto okamžiku začal obrovský rozmach osobních počítačů. Počítače je možno dělit podle mnoha hledisek, nepříklad podle kategorií (osobní počítače, počítače střední třídy, střediskové počítače, superpočítače), podle oblasti řešených úloh (univerzální počítače, speciální počítače), podle počtu programů, které jsou v počítači souběžně zpracovány (s jednoprogramovým zpracováním, s multiprogramovým zpracováním) nebo podle režimu zpracování informací (dávkový režim, režim práce v reálném čase, režim práce se sdílením času).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: kalkulátor, mikroprocesorová technika, stroj.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: