turbína[lat.], rotační lopatkový motor (hnací stroj), ve kterém se při průtoku pracovní látky lopatkováním (kanály) oběžného kola mění energie této látky (hydraulická nebo tepelná) v mechanické práci. Tato přeměna je vyvolána dynamickými účinky obvodové síly pracovní látky proudící na lopatky při změně směru a rychlosti. Podle pracovní látky jsou turbíny vodní, parní, plynové; podle směru průtoku oběžným kolem radiální, axiální a diagonální; podle způsobu zpracování energetického spádu přetlakové a rovnotlakové; podle dělení energetického spádu jedno- a několikastupňové.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aurel Stodola, Donát Bánkí, Lester Allen Pelton, lopatkové stroje, Mrtvej Alkumovič Kapeljušnikov, parní stroj, regulace vodní turbíny, stroj, stupeň lopatkového stroje, turboalternátor.

Reklama: