čerpadloStroj pro dodávání energie potřebné k dopravě tekutiny nebo jiné dopravně vhodné hmoty, popřípadě pro zvyšování tlakové energie těchto médií (tlakové čerpadlo). Potřebný tlak vzniká: a) kmitavým pohybem vyvozujícím střídavou změnu objemu pracovního prostoru s primým tlakem na kapalinu 1) pístu – čerpadlo pístové, 2) membrány – čerpadlo membránové, 3) křídla – čerpadlo křídlové. b) rotačním pohybem činných částí s přímým tlakem na kapalinu uzavřenou v prostoru rotoru a tělesa čerpadla: čerpadlo rotační objemové, c) přímým tlakem plynu nebo páry na hladinu kapaliny: čerpadlo plynotlakové – monžík, čerpadlo Humphreyovo, pulsometr, d) rotačním pohybem oběžného kola, kterým kapalina prochází, přičemž se jí udílí energie pohybová a tlaková. Průtok kapaliny je odstředivý: čerpadlo odstředivé – radiální a diagonální, nebo axiální: čerpadlo vrtulové, čerpadlo šroubové. e) pohybovou energií proudící hnací látky (kapaliny, páry, plynu): čerpadlo proudové – injektor, ejektor, f) rázovou přeměnou pohybové energie dopravované kapaliny náhlým zastavením průtoku: trkač, g) snížením hustoty dopravované kapaliny smíšením se vzduchem: čerpadlo mamutové, h) působením magnetického pole: čerpadlo elektromagetické pro elektricky vodivé kapaliny. Zvláštním případem je čerpadlo zdvižné dopravující kapalinu nabíráním do nádobek zavěšených na řetěze: čerpadlo korečkové, nebo posouvající kapalinu pomocí šneku otáčejícího se v troubě či žlabu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: difuzor, ejektor, hydraulický lis, lopatkové stroje, presostat, Sigma Group a.s., stroj, turbomotor.

Reklama: