střední hodnotaMatematika
Matematika, střední hodnota náhodné veličiny, těžiště rozložení pravděpodobností náhodné veličiny. Střední hodnota náhodné veličiny X se značí EX; nabývá-li náhodná veličina X hodnot x1, x2,. . . xn pravděpodobnostmi p1, p2, . . . pn, je EX = x1p1 + x2p2 + . . . + xnpn nabývá-li náhodná veličina X hodnot x s hustotou pravděpodobnosti f(x), je EX= ∫xf(x) dx.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kovariance náhodných veličin, normalita, zákon velkých čísel.

Reklama: