kovariance náhodných veličinMatematika
Matematika, veličina užívaná při hodnocení statistických souborů; střední hodnota součinu rozdílu náhodných veličin a jejich středních hodnot. Značí se COV (X, Y). Platí COV (X, Y) = E(X- E(X)) (Y- E(Y)), kde E(X), resp. E(Y) jsou střední hodnoty veličiny X, resp. Y. Používá se například v biologii a genetice při biometrických hodnoceních.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-