zákon velkých číselStabilizace průměrů naměřených hodnot kolem určité konstanty při velkém počtu nezávislých měření. Tj. jsou-li X1, X2, ... , Xn nezávislá pozorování náhodné veličiny X, pak jejich aritmetický průměr X' konverguje s rostoucím n ke střední hodnotě EX náhodné veličiny X.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-