náhodná veličinaMatematika
Matematická veličina, jejíž hodnota je určována náhodnými vlivy. Matematicky je náhodná veličina definována jako měřitelná funkce na množině elementárních jevů (výsledků pokusu). Rozložení pravděpodobností diskrétní náhodné veličiny udává hodnoty, jichž náhodná veličina nabývá, a příslušné pravděpodobnosti. Rozložení pravděpodobností spojité náhodné veličiny udává interval hodnot, jichž náhodná veličina nabývá, a příslušnou hustotu pravděpodobnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zákon velkých čísel.