pravděpodobnostProbabilita – míra naděje nastanutí nějaké události nebo výskytu nějaké vlastnosti. Podle klasické definice je pravděpodobnost jevu spjatého s nějakým pokusem rovna počtu výsledků příznivých danému jevu dělenému počtem všech možných výsledků pokusu. Tato definice je omezena na pokusy, jejichž všechny výsledky jsou stejně možné (hody ideální mincí, kostkou, tahy z osudí). Podle statistické definice je pravděpodobnost jevu teoretická hodnota, k níž se blíží relativní četnost tohoto jevu při mnohonásobném opakování pokusu. Axiomaticky je pravděpodobnost míra definovaná na algebře jevů, jejíž maximální hodnota je rovna jedné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: aditivní funkce, naděje, náhodná veličina, náhodný jev.

Reklama: