aditivní funkce[Adytývní, latina], funkce μ množiny na systému množin M, pro kterou platí: je-li AM, BM, AB = 0, A U BM, je μ(A U B) = μ(A) + μ(B). Někdy se požaduje splnění této rovnosti nejen pro disjunktní množiny A,BM, ale i pro nepřekrývající se množiny A, BM, tj. pro množiny, pro které platí int A ∩ int B = 0. Míry, pravděpodobnosti jsou aditivní funkce. Integrál jako funkce integračního oboru je aditivní funkce. Viz také míra; pravděpodobnost.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: superaditivní funkce.

Reklama: