Sluneční soustava



Astrofyzika / Sluneční soustava

Prostor, v němž se pohybují tělesa vlivem gravitace Slunce, v užším smyslu tělesa obíhající kolem Slunce. Obsahuje 8 planet, jejich měsíce, malé planetky, komety, meteory a meziplanetární hmotu. Od roku 1957 též umělé družice (viz kosmonautika). Od starověku je známo šest planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter a Saturn, v roce 1781 byl objeven Uran, podle výpočtu poruch jeho dráhy v roce 1846 Neptun a v roce 1930 Pluto (24.8.2006 byla ze seznamu planeta vyškrtnuta). Dráhy planet obíhajících podle Keplerových zákonů jsou málo výstředné a leží téměř v jedné rovině. Také rotace planet s výjimkou Venuše a Uranu mají stejný směr. To vše ukazuje na společný původ celé sluneční soustavy. Sluneční soustavou je v obecném smyslu myšlena též soustava těles i u jiných hvězd, jejichž existenci je předpokládána.



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: denní paralaxa, Immanuel Kant, Jeansova teorie, Jupiter, Kantova-Laplaceova teorie, Mars, mascon, Merkur, měsíc, meteor, meziplanetární hmota, meziplanetární prostor, Neptun, oběžná dráha, planetární kosmogonie, planetky, Pluto, přímý pohyb, retrográdní pohyb, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země.

Reklama: