JupiterAstrofyzika / Sluneční soustava

Astronomie, pátá a největší planeta sluneční soustavy. Povrch je pokryt mraky seskupenými do temných a světlých pásů. Pohyb skvrn ukazuje, že na Jupiteru vanou větry rychlostí přes 100 m/s. Vysílá radiové záření připomínající bouřky na Zemi. Jupiter má nejrozsáhlejší soustavu měsíců, nejznámější jsou tzv. Galileiho družice, pojmenované Io, Europa, Ganymedes a Kallisto. Soustava Jupitera a těchto čtyř měsíců připomíná miniaturu sluneční soustavy – vnitřní měsíce jsou menší a vnější větší, průměrná hustota měsíců klesá se vzdáleností od Jupiteru. Velké měsíce však rozhodně nejsou zachycená tělesa, ale tělesa, která vznikla v blízkosti planety. Hmotnost: 1,9·1027 kg Průměr: 142800 km Průměrná hustota: 1314 kg/m3 Úniková rychlost: 59500 m/s Střední vzdálenost od Slunce: 5,203 AU Rotace kolem osy: 9,8 hodin Doba oběhu: 11,86 roků Odchylka osy: 3,08° Sklon dráhy k ekliptice: 1,3° Excentricita dráhy: 0,048 Střední povrchová teplota: 120 K (vrcholky mraků) Albedo (odrazivost): 0,44 Složení atmosféry: 90% vodík, 10% hélium, 0,07% metan. Počet měsíců: 63Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 1. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivní radioastronomie, Amalthea, Ananke, apojovium, Barnardova hvězda, Carme, Elara, Europa, Ganyméd, Hecuba, Himalia, Io, Kallisto, Kirkwoodovy mezery, kosmický šum, Leda, Lysithea, měsíc, Metis, meziplanetární magnetické pole, Patroklos, planetky, planety, polární poloměr, radioastronomie, retrográdní pohyb, rušící těleso, Sinope, Sluneční soustava, Trójané.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: