JupiterAstrofyzika / Sluneční soustava

Astronomie, pátá a největší planeta sluneční soustavy. Povrch je pokryt mraky seskupenými do temných a světlých pásů. Pohyb skvrn ukazuje, že na Jupiteru vanou větry rychlostí přes 100 m/s. Vysílá radiové záření připomínající bouřky na Zemi. Jupiter má nejrozsáhlejší soustavu měsíců, nejznámější jsou tzv. Galileiho družice, pojmenované Io, Europa, Ganymedes a Kallisto. Soustava Jupiteru a těchto čtyř měsíců připomíná miniaturu sluneční soustavy – vnitřní měsíce jsou menší a vnější větší, průměrná hustota měsíců klesá se vzdáleností od Jupiteru. Velké měsíce však rozhodně nejsou zachycená tělesa, ale tělesa, která vznikla v blízkosti planety.

Hmotnost 1,898.1027 kg
Průměr 139 822 km
Průměrná hustota 1 326 kg.m-3
Úniková rychlost 59 500 m.s-1
Střední vzdálenost od Slunce 5,205 AU
Rotace kolem osy 9,925 hod (9° 55' 30")
Doba oběhu 11,86 roků
Odchylka osy 3,13°
Sklon dráhy k ekliptice 1,303°
Excentricita dráhy 0,048
Střední povrchová teplota 128 K (vrcholky oblaků)
Albedo (odrazivost) 0,5
Hlavní složky atmosféry 89 % vodík
  10 % hélium
  0,3 % metan
Počet známých měsíců (2021) 80

 Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 2. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivní radioastronomie, Amalthea, Ananke, apojovium, Barnardova hvězda, Carme, Elara, Europa, Ganyméd, Hecuba, Himalia, Io, Jupiterova rudá skvrna, Kallisto, Kirkwoodovy mezery, kosmický šum, Leda, Lysithea, měsíc, Metis, meziplanetární magnetické pole, Patroklos, planetky, planety, polární poloměr, radioastronomie, retrográdní pohyb, rušící těleso, Sinope, Sluneční soustava, Trójané.