radioastronomieAstrofyzika
Moderní obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí radiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra (asi od 1 mm do 10 m – tzv. radiové okno atmosféry). Radiové vlny vysílají galaxie, mlhoviny, radiohvězdy, některé planety (Venuše, Jupiter, Saturn), toto záření snadno proniká mezihvězdnou hmotou, neprostupnou pro optické záření. Proto radioastronomie mohla odhalit strukturu Galaxie (její spirální ramena) a objevit galaxie vzdálené miliardy světelných let. Velký význam má studium záření mezihvězdného neutrálního vodíku o vlnové délce 21 cm. Radioastronomie se dělí na pasívní (pouze přijímá záření) a aktivní (pomocí intenzívních zdrojů vysílá záření k Měsíci a planetám a po odrazu je registruje).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: pasivní radioastronomie, radioteleskop.