mlhovinaAstrofyzika
Astronomie, mračno – a) rozsáhlý útvar hmoty ve vesmíru s průměrnou hustotou 10-17-10-22kg.cm-3. V Mléčné dráze a dalších galaxiích se vyskytují mlhoviny prachové a plynné, tvořené oblaky prachu nebo zředěného plynu (několik set atomů na cm3) s průměrem až několik desítek parseků. Zeslabují, popřípadě polarizuji světlo hvězd ležících za nimi. Je-li v blízkostí žhavá hvězda, stoupá teplota až na 10000 K a mlhovina svítí, v opačném případě činí teplota několik desítek K (mlhovina temná). Mlhovina reflekční svítí odrazem světla na prachových částicích. Ve středu mlhovin planetárních je hvězda s povrchovou teplotou až 106 K, tvarem připomínají kotoučky planet, b) mlhoviny extragalaktické, historicky vzniklý název pro soustavy hvězd mimo naši Galaxii, jevící se jako mlžné útvary. Hvězdnou strukturu nejbližších extragalaktických mlhovin rozlišil poprvé E. P. Hubble.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Heber Doust Curtis, Herbigovy-Harovy objekty, IC-katalog, Messierův katalog, mezihvězdné magnetické pole, Mount Palomar, nebulární čáry, planetární mlhovina, radioastronomie.