PlutoAstrofyzika / Sluneční soustava

Těleso, obíhající kolem Slunce ve sluneční soustavě. Objevil ho Clyde Tombaugh dne 18.2.1930 a bylo zařazeno jako devátá planeta sluneční soustavy. Z rozhodnutí astronomické konference v Praze ze dne 24.8.2006 byla ze seznamu planet vyškrtnuto. Důvodem bylo přijetí nové definice pojmu planeta. Během své oběžné doby 249 let se na 20 let dostává do menší vzdálenosti od Slunce než Neptun. Nejblíže bylo Pluto Slunci v roce 1989. Hmotnost: 1,29·1022 kg Průměr: 2300 km Průměrná hustota: 2030 kg/m3 Úniková rychlost: 1100 m/s Střední vzdálenost od Slunce: 39,53 AU Rotace kolem osy: 6,39 hodin Doba oběhu: 247,7 roku Odchylka osy: 122,5° Sklon dráhy k ekliptice: 17,15° Excentricita dráhy: 0,248 Střední teplota: 37 K Albedo (odrazivost): 0,5 Složení atmosféry: asi metan a dusík Počet měsíců: 1Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charon, Merkur, měsíc, planeta zemského typu, planety, Sluneční soustava, transplutonická planeta.