MerkurAstrofyzika / Sluneční soustava

Astronomie, Mercurius – planeta sluneční soustavy. Je Slunci nejblíž a po Plutu druhou nejmenší planetou ve sluneční soustavě. Znám je přinejmenším od časů Sumerů (3. tisíciletí př.n.l.) Řekové pro něj měli názvy Apollo (jako ranní hvězda) a Hermes (jako hvězda večerní). Staročeský název Merkura je Dobropán. Merkur je často viditelný dalekohledem i pouhým okem, ale je velmi blízko Slunce a tak je těžké ho uvidět na zesvětlené obloze. Hmotnost: 3,3·1023 kg Průměr: 4878 km Průměrná hustota: 5 420 kg/m3 Úniková rychlost: 4 300 m/s Střední vzdálenost od Slunce: 0,387 AU Rotace kolem osy: 58,65 hodin Doba oběhu: 87,97 dní Odchylka osy: 0° Sklon dráhy k ekliptice: 7° Excentricita dráhy: 0,206 Střední povrchová teplota: 452 K Maximální povrchová teplota: 700 K Minimální povrchová teplota: 90 K Albedo (odrazivost): 0,12 Největší známý útvar: Caloris Basin (průměr 1350 km) Složení atmosféry: stopové množsví vodíku a hélia Počet měsíců: 0Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: elongace, fáze, Icarus, intramerkuriální planeta, Jitřenka, obecná teorie relativity, planeta zemského typu, planety, posuv Merkurova perihélia, přechod planety, sklon dráhy k ekliptice, Sluneční soustava, Titan, tranzit, vnitřní planeta.