sluchSmysl pro vnímání zvuků. U člověka má spolu s řečí význam v dorozumívání a je jedním z hlavním činitelů zprostředkujících styk člověka se zevním prostředím. Orgánem sluchu spolu se statickým ústrojím, kterým se vnímá poloha těla a jeho změny, je ucho. – Sluch závisí na věku jedince (mladý člověk vnímá tóny a šumy asi od 20 Hz do 20 kHz, u starých lidí může být vnímavost snížena na 10–12 kHz). Tzv. absolutní sluch, vycházející z vrozených fyziologických předpokladů, představuje schopnost aktivně či pasívně stanovit přesnou výšku tónu, relativní sluch, získaný cvikem, umožňuje stanovit na podkladě daného tónového východiska nejrůznější intervalové a akordické vztahy. Viz také sluchové orgány, střední ucho, vnitřní ucho.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: člověk, ptáci, receptor, sluchadla, telereceptory.

Reklama: