vnitřní uchoAnatomie / Fyziologie

Auris interna – část sluchového ústrojí uložená v dutinkách kosti spánkové. Vnitřní ucho tvoří kostěný labyrint (labyrinthus osseus), uvnitř kterého je blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus). V kostěném labyrintu je tekutina, perilymfa uvnitř blanitého labyrintu endolymfa. Blanitý labyrint se skládá ze dvou váčků, tří polokruhovitých kanálků a hlemýždě (cochlea) s tzv. Cortiho orgánem. Sluchový receptor, Cortiho orgán (organum spirale), se skládá ze smyslových a podpůrných buněk. Pohyb bubínku středního ucha převádějí sluchové kůstky na chvění perilymfy, které podráždí smyslové buňky v Cortiho orgánu; z nich jsou nervové vzruchy vedeny do mozku. – Pohyb endolymfy v polokruhovitých kanálcích dráždí smyslové buňky v začátcích kanálků a podněty z nich jsou vnímány v mozku jako změna směru a rychlosti pohybu. Okrsky smyslových buněk v obou váčcích jsou drážděny směrem tíže zemské, působící na drobné, na buňkách uložené krystalky (statolity). Toto podráždění je v CNS vnímáno jako vědomí polohy hlavy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: cévy, dvojité slyšení, endolymfa, hlemýžď, kinetické čidlo, labyrint, sluch, sluchové orgány, statické čidlo, ucho.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: