skloňováníDeklinace – jazyková jmenná flexe, obměna tvarů (tvoření paradigmat) podstatných a přídavných jmen, zájmen a (sklonných) číslovek pomocí pádových koncovek, vyjadřujících mluvnické významy: pád, číslo a rod. V češtině se rozlišuje a) podle způsobu, kterým se jména skloňují (jmenné – substantivní, zájmenné, složené – adjektivní); b) podle rodu (mužské, ženské, střední); c) podle zakončení (měkké, tvrdé). Viz také pád.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: český jazyk, flexe, pád, přídavná jména, tvarosloví, vzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: