přídavná jménaAdjektivum – jazykověda přídavné jméno je ohebné slovo, které se skloňuje a vyjadřuje vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása). S podstatnými jmény, na nichž závisí, se přídavná jména shodují v rodě, v čísle a v pádě (hnědý kůň, hnědá kráva, hnědé štěně, hnědá štěňata, hnědým štěňatům). Rozlišujeme druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká, přivlastňovací. U přídavných jmen určujeme rod, číslo, pád, vzor (u tvrdých ve tvaru složeném mladý, mladá, mladé, u tvrdých ve tvaru jmenném mlád, mláda, mládo, u měkkých jarní, jarní, jarní, u přivlastňovacích přídavných jmen otcův, otcova, otcovo, matčin, matčina, matčino), druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací) a stupeň (1. stupeň, pozitiv, např. rychlý, vděčný, mladý, hezký, 2. stupeň, komparativ, rychlejší, vděčnější, menší, hezčí, 3. stupeň, superlativ nejrychlejší, nejvděčnější, nejmenší, nejhezčí). U stupňování se může objevit nepravidelné stupňování: dobrý-lepší, zlý-horší, velký-větší, malý-menší.

Datum vytvoření: 9. 9. 2002
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: jméno, superlativ.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: