SikhovéNáboženství
Příslušníci náboženské obce založené začátkem 16. století guruem Nánakem. Asi 11 milionů osob, hlavně v Paňdžábu (Indie, Pákistán). Synkretické reformní učení sikhů je monoteistické, spojuje prvky hinduismu, bhaktismu a súfismu. Základem je idea jediného boha (či božského počátku), který se projevuje ve všem jsoucím. Sikhové hlásají rovnost všech lidí před bohem bez ohledu na kastu a sociální zařazení, odmítají složitý rituál, asketismus a vnější formy uctívání boha. Původně sikhismus odrážel ideologii řemeslnických a obchodnických městských vrstev. Ve 2. polovině 17. století příliv nových členů z řad venkovského obyvatelstva. Ideologie sikhů nabyla výrazně protifeudální charakter. Třetí guru Amar Dás (†1574) změnil hodnost gurua v dědičný úřad a založil tak dynastii sikhských duchovních panovníků. Pátý guru Ardžuna (†1606) sestavil posvátný spis Adigrantha (uložen v náboženském středisku sikhů ve Zlatém chrámu v Amritsaru). Desátý (poslední) guru Góvind Singh (†1708) provedl významné reformy. Roku 1699 svolal shromáždění celé obce, na kterém prohlásil sikhy za obec čistých (chálsa) a všeobecné shromáždění za její nejvyšší orgán. Zrušil dědičnou vládu guruů. Stanovil i některé vnější rozlišovací znaky sikhů: nošení turbanu, dlouhých vlasů a vousů, trvale měl každý sikha mít u sebe tři ocelové předměty: meč, hřeben a náramek. Ke jménu si každý přípojil titul singh (lev). Reformy Góvinda Singha vedly ke vzniku sekt (nejznámější je Akálí). Na začátku 18. století stála chálsa v čele boje obyvatelstva Paňdžábu proti feudálům a vládě Mughalů. V roce 1849 poraženi Brity (viz též anglicko-sikhské války), Paňdžáb připojen k britským državám v Indii. V roce 1966 ustaven sikhský svazový stát (Paňdžáb). Některé skupiny sikhů v Indii s podporou z Pákistánu usilují o úplnou státní samostatnost a o rozbití jednotné Indické republiky. V 80. letech v Amritsaru (hlavní sikhské centrum) bylo vyprovokováno několik ozbrojených střetnutí mezi militantními sikhskými skupinami a indickými státními orgány.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amritsar, anglicko-sikhské války, guru, Paňdžáb, Paňdžábci, paňdžábská literatura, turban.

Reklama: