Sachalin

MapaOstrovy

Ostrov u asijských břehů Ruska, mezi Ochotským a Japonským mořem, Rokladá se na ploše 76400 km2. Od pevniny je oddělen Tatarským průlivem, od Hokkaida Lapérousovým průlivem. Na Sachalinu je nížina, pří pobřeží Západosachalinské a Východosachalinské pohoří (Lopatinova hora, 1609 m n.m.). Pobřeží je členité. Nachází se zde ložiska ropy, zemního plynu, uhlí, rtuti a platiny. Roku 1640 Sachalin navštívili první Evropané, ruští kozáci, a roku 1643 nizozemský mořeplavec M. G. de Vries (17. století). Podrobné zprávy o Sachalinu přinesla výprava V. D. Pojarkova (1643–1646), koncem 18. a v 1. polovině 19. století La Perousova a Kruzenšternova expedice. Výprava G. I. Něvelského stanovila v letech 1849–1855 jeho ostrovní charakter. Od konce 18. století vysílali na jižní okraj ostrova své rybáře Japonci. Na základě rusko-japonské smlouvy z roku 1855 byla vyhlášena společná rusko-japonská správa, v roce 1875 připadl celý Sachalin Rusku (výměnou za Kurilské ostrovy). Na základě portsmouthského míru 1905 získalo Japonsko jižní část ostrova. Po porážce Kolčakových vojsk v lednu 1920 na severu Sachalinu vytvořen Revoluční výbor v čele s A. T. Capkem (1884–1920). V dubnu roku 1920 sever Sachalinu okupován Japonci. Na základě sovětsko-japonské konvence z roku 1925 japonská vojska sever Sachalinu opustila. V srpnu roku 1945 byly jižní Sachalin a Kurilské ostrovy osvobozeny sovětskými vojsky a na základě rozhodnutí jaltské (krymské) a postupimské konference vráceny tehdejší SSSR, pozdějšímu Rusku.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 3. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: amurská expedice 1849-1855, Chabarovský kraj, Gennadij Ivanovič Něvelskoj, Japonské moře, Kurily, Lev Jakovlevič Šternberk, Nivchové, Ocha, Sachalinská oblast, Sibiř, Tatarský průliv, Tichý oceán.