Japonské moře

MapaMoře a oceány
Okrajové moře Tichého oceánu mezi Japonskem, pobřežím východní Asie a Sachalinem; plocha cca 1 milion km2, hluboké až 3699 metrů. Tatarský průliv a pobřežní část až po záliv Petra Velikého v zimě zamrzá. Od jihu proniká teplý Cušimský proud, od severu studený proud z Ochotského moře. Je zde významný rybolov. Hlavní přístavy: Kitakjúšú, Nahodka, Niigata, Pusan, Phohang, Vladivostok, Wonsan.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Chasan, Cušimský proud, Kimčchek, Korejský poloostrov, Korejský průliv, Nachodka, Niigata, Ochotské moře, Přímořský kraj, Sachalin, Sado, Sichote-Alin, Tatarský průliv, Těšio, Tichý oceán, Vostočnyj, Wonsan.