rozvahaPsychologie
Psychologie, hodnotící a srovnávací činnost založená na psychických vlastnostech subjektu, zejména na jeho zaměřenosti, zkušenosti, inteligenci a hodnotové orientaci. Důležitými faktory ovlivňujícími rozvahu jsou uvědomované i neuvědomované motivy. Každé rozvaze předchází rozumová úvaha, která však nemusí být znakem rozvahy vzhledem k neurčitosti vztahu úvahy a jednání. Od soudu se rozvaha liší jednoznačnou převahou hodnotícího aspektu nad procesy logického vysuzování. Podle E. Meumanna může být nápadně snadná a rychlá rozvaha pokládána za instinktivní. Psychologicky souvisí rozvaha s vůlí (chtěním), filozoficky s kategorií svobody vůle.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: