rozumové poznáníPsychologie / Filozofie
Vyšší stupeň poznání, který na rozdíl od smyslového poznání usiluje o postižení obecné podstaty věcí, o poznání obecných příčin a zákonitostí jevů. Jeho cílem je dosažení objektivní pravdy. Objektivní základní jednoty smyslového a rozumového poznání je reálná jednota vnějších a vnitřních stránek bytí, jevu a podstaty, formy a obsahu atd. Rozumové poznání se uskutečňuje prostřednictvím pojmů, soudů a úsudků, jeho nejdůležitějšími operacemi jsou srovnání, analýza, syntéza, indukce, dedukce, zobecnění, abstrakce aj. Výsledky rozumového poznání světa jsou využívány v praktické činnosti lidí k přeměně přírody a společnosti jako dvou stránek jednotného historického procesu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2005
Autor: -red-