podstata a jevFilozofie
Filozofie, kategorie dialektického materialismu označující obecné stránky a formy existence všech materiálních objektů. Podstata je souhrnem vnitřních, relativně stabilních vlastností a vztahů určitého předmětu, které determinují jeho vznik a další vývoj. Naproti tomu jev označuje soubor vnějších, proměnlivých, smyslům bezprostředně přístupných vlastností předmětů. Obě tyto kategorie jsou relativní a navzájem v sebe přecházejí. Nemá smyslu podstata bez jevu, tj. která by se neprojevovala, ani jev bez podstaty. Podstata se „skrývá“ za jevy a je v nich odhalována vědeckým poznáním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: celistvost, charakter, rozumové poznání, substance.

Reklama: