řecké náboženství a mytologieNáboženství
Souhrn náboženských představ a kultů, odrážející složitý historický a etnický vývoj národů a kultur starověkého Řecka. V nejstarších nábožensko-mytologických vrstvách navazujících na nižší formy vývoje náboženských představ (fetišismus, totemismus, animismus ) lze nalézt vliv matriarchátu (kult Matky Země) a závislosti života člověka na zemědělství (zemědělské či agrární mýty, kulty a obřady). Velký význam měl kult předků (mrtvých, duší), s nímž byl spjat kult héroů-polobohů. Největší rozkvět řeckého náboženství a mytologie spadá do 2. tisíciletí př.n.l., kdy různá božstva lokálního významu zatlačil do pozadí nově zformovaný panteon olympských bohů v čele s Diem, odrážející více či méně hierarchii vznikající třídní společnosti (Zeus, otec lidí a bohů, ztělesňující v náboženské formě rysy patriarchálního vládce). Formováním městských států spojeným s rozvojem otrokářské společnosti došlo k výrazné změně řeckého náboženství a mytologie. Rozšířil se nejen kult bohů ochraňujících řemesla a obchod, ale i počet tajných náboženských spolků a kultů spjatých s mystérii. Esoterické vlivy mystérií pronikaly do Řecka z Malé Asie zejména po peloponéské válce (Adonis, Isis, Kybela) a jejich obliba vzrostla v helénistické a římské době, kdy se všeobecně rozšířil především mithraismus a kult Dionýsa. V historii zaujímá řecké náboženství a mytologie přední místo tzv. řecký panteon, tvořený třemi generačními skupinami bohů spojenými mezi sebou v hierarchický systém. První z těchto skupin, které se vystřídaly ve vládě nad světem, tvoří Uranos a Gaia, prarodiče několika božských pokolení. Druhou skupinu tvoří jejich děti, Titáni, z nichž Kronos a Rhea vládli světu proto, že byli nejmocnější. Třetí skupinu představuje nejmladší generace olympských bohů v čele s Diem (Poseidón, Hádes, Héra, Démétér, Athéna, Afrodita, Apollón, Artemis, Héfaistos, Hermes, Áres a další), sdružená v jeden celek v mykénské době. Mimo tyto tři skupiny bohů (rozdíly mezi nimi vyjadřuje mýtus podle něhož si Kronovi synové Zeus, Poseidón a Hádes rozdělili svět na tři úděly) stojí bohové mladšího původu jako Dionýsos, Asklépios aj. a bohové nižší nebo lokální. Zvláštní skupiny bohů řeckého náboženství a mytologie tvoří bohové mořští (Amfitríté, Poseidón) a podsvětní (Hádes, Persefona).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: apoteóza, Hádes, Zeus.

Reklama: