GaiaMytologie
[Gaja], řecká mytologie, bohyně Země a sama Země, která podle bájí vznikla po prvopočátečním Chaosu. Matka, ze které vše vzchází a do níž se vše navrací. Gaia se stala manželkou Urana, s nímž zplodila Titány, Kyklopy a Hekatoncheiry. Poněvadž Uranos své potomky nemiloval, na radu Gaiy jej zbavil moci nejmladší z nich Kronos a vyhlásil se novým vládcem nad světem. Z krve zraněného Urana zrodila Gaia pokolení Gigantů, kteří se vzbouřili proti Diovi, synovi Krona. Po jejich svržení Diem za pomoci jeho pozemského syna Hérakla se Gaia spojila s bohem věčné tmy Tartarem. Podle jiných bájí zrodila Gaia z krve Urana i bohyně pomsty Erinye. Gaia jako „pramatka všeho“ neměla v Řecku své chrámy, výjimečně oltáře. Byla zpodobována jako důstojně vyhlížející žena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antaios, chaos, Erós, Faethón, Giganti, Hekatoncheirové, kult, Pontos, řecké náboženství a mytologie, Rhea, Terra Mater, Tethys, Themis, Titáni, Tityos, Týfón, Uranos.

Reklama: