radiální rychlostAstrofyzika

Složka prostorové rychlosti hvězdy ve směru zorného paprsku. Měří se na základě Dopplerova jevu z posuvu spektrálních čar. Radiální rychlost je kladná při vzdalování a záporná při přibližování hvězdy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: delta Cephei-hvězdy, Kapteynova pole.

Reklama: