Dopplerův jevFyzika / Astrofyzika

Dopplerův posuv, Dopplerův princip – změna pozorovaného kmitočtu akustických a elektromagnetických vln vlivem vzájemného pohybu zdroje a příjemce. V astrofyzice je Dopplerův jev jedním z hlavních mechanismů, který vysvětluje rozšíření spektrálních čar a pomocí něhož se určují radiální rychlosti hvězd a rozlišují spektroskopické dvojhvězdy. V expandujícím vesmíru se při studiu spekter vzdálených galaxií a kvasarů pozoruje na základě Dopplerova jevu tzv. rudý posuv s kosmologickým významem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 5. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: anemometr, dopplerovská ultrazvuková metoda, dopplerovský dálkoměr, Ernst Mach, Evershedův jev, Mössbauerova spektroskopie, radiální rychlost, spektroskopická dvojhvězda, triangulace.